Logo

Webbhotell iWebben

DATASKYDD

Integritetspolicy

Vad vi gör med dina personuppgifter och hur vi lagrar dem.

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddet är en viktig del av vår webbhotellverksamhet. Att skydda våra kunders personuppgifter och ha deras förtroende är en mycket viktig förutsättning för vår verksamhet. De personliga uppgifter du delger oss hjälper oss att erbjuda dig en personlig support samt tjänster anpassade för dig.
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas från 25.05.2018 på alla företag och organisationer inom EU och som behandlar personuppgifter. Med nya förordningen vill man starkare betona din rätt som kund att bestämma över dina egna uppgifter och hur de används. Som kund till oss ger du oss personuppgifter om dig själv eller dina medarbetare. Det är ditt företags eller din organisations ansvar att berätta för dessa personer om våra (Webbhotell iWebben) principer för integritetsskydd.

Vilka vi är

Som personuppgiftansvarig för vår verksamhet i Finland är Webbhotell iWebben. Som verksamhetsnamn använder vi också iWebben.fi.
Vår webbplatsadress är https://iwebben.fi. Vår FO-nummer är 1413473-9.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vanligtvis samlas personuppgifterna in direkt från dig i samband med att du beställer en tjänst av oss, endera via beställningstjänsten på vår hemsida, via telefon eller som e-postmeddelande till oss. Ibland behöver vi ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har är korrekta.

Vi kan också samla information från dig genom återkoppling eller annan interaktion via våra digitala kanaler, t.ex. förfrågningar via Facebook. Chattkonversationer med dig lagras och registreras för verifiering av uppdrag, för dokumentation samt kvalitets- och utvecklingssyfte. Av säkerhetsskäl har vi övervakningskameror vid vårt kontor.

1. Personuppgifter vi samlar in delas in i följande kategorier:

 • Kontaktuppgifter
  Telefonnummer och adresser, inklusive e-postadress.
 • Ekonomisk information
  Typ av avtal, uppgifter om transaktionsinformation
 • Uppgifter som krävs enligt lag
  Uppgift om företagets verksamhetsort och registernummer för utländska företag

2. Ikraftträdande och administration av tjänste- och produktavtal

Huvudsyftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig, liksom dokumentation, administration och utföra det som krävs för att verkställa ett avtal med dig.

Exempel på verkställande av avtal:

 • Öppna ett abonnemang i webbhotellet
 • Kundservice under en avtalsperiod
 • Eventuella uppgörande, framställande eller försvarande av rättsliga anspråk samt indrivningsförfarande

Ibland behöver vi också behandla din personuppgifter då det gäller:

 • Upptäcka bedrägeri eller terrorism
 • Bokföringslagstiftning
 • Rapportering till skattemyndigheter, polismyndigheter, verkställande myndigheter och tillsynsmyndigheter

3. Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)

Dina personuppgifter behandlas ibland i samband med marknadsföring samt produkt- och kundanalyser. Behandling av personuppgifterna utgör grunden för marknadsföring samt utveckling av våra egna processer inom vår affärsverksamhet, system (inklusive testmiljöer). Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud samt för optimering av våra tjänster vi erbjuder till dig som kund.

Detta kan också innefatta profilering som är ett berättigat intresse av oss eftersom vi behöver använda profilering i samband med kundanalys i marknadföringssyfte eller då vi upptäcker bedrägerier eller vid användning av våra tjänster som är mot gällande allmän lagstiftning i Finland.

4. Vem vi kan komma att dela ut dina personuppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med andra i de fall då vi tror att brott har skett och vi behöver rapportera detta till myndigheter. Vi kan också dela dina personuppgifter då myndigheter det kräver av oss i samband med undersökning av eventuella lagbrott eller terrorism.

I samband med att du registrerar ett domännamn via oss lämnar vi ut dina personuppgifter till domäntjänsten i Finland (webbtjänsten domain.fi för .FI-adresser) och på Åland (landskapsregeringens webbtjänst whois.ax för AX-adresser). Till dessa tjänster lagrar vi ditt namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. För övriga internationella domännamn lagrar vi inte dina personliga uppgifter, i de fall används i stället våra kontaktuppgifter som egenskap av registrator.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi förvarar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt, det är en central del av vår verksamhet. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstöring.

6. Dina rättigheter om integritetsskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:

 • Rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter. De personuppgifter vi har om dig finns lagrat i kontrollpanelen för vårt webbhotell.
 • Rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.
 • Rätt att begära radering. Du har rätt att begära radering att dina personuppgifter raderas om då tjänsterna avslutas som helhet hos oss.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast de uppgifter som behandlats då vi verkställt ett avtal. Om det är säkert och och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan förvara och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla juridiska skyldigheter, lösa tvistemål och verkställa avtal med dig.

7. Cookie-filer för vår hemsida

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av vår webbsida. Nättrafiken genererar uppgifter kopplade till besökare på webbplatsen och uppgifterna som hanteras i datanätverk för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda säker webbhotellmiljö, vidta marknadsföringsåtgärder och dig en bra kundupplevelse på nätet, följa upp webbplatsens analytik samt göra innehållet på vår webbplats möjligast intressant för dig. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda personer med undantag för dig som loggar in på vår kontrollpanel eller webbmail. Du kan ange i webbläsaren inställningar om du vill eller inte vill tillåta cookies. Observera dock att om du väljer att inte tillåta cookies kan det vara att vissa av tjänster på nätet inte fungerar som planerat.

En cookiefil lagras alltid i den enhet och den webbläsare du besöker vår hemsida med. Du kan när som helst gå in till din webbläsare och radera cookies från din dator.

8. Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlade in och behandlades för eller så länge som lagar och andra författningar kräver det.

Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att verkställa ett avtal mellan oss och dig och så länge det krävs gällande minimikrav på förvaringstider i lagar och andra författningar.

Kraven på förvaringstider är beroende på rådande lagstiftning, några exempel som kräver datalagring:

 • Förhindra bedrägeri, terrorism
 • Uppgifter om verkställande av ett avtal

9. Hur förändringar görs i vår dataskyddsbeskrivning och beskrivning om användning av cookies

Vi förbättrar och utvecklar våra tjänster, produkter och nätsidor kontinuerligt, därför kan innehållet i dataskyddsbeskrivningen ändras över tid. Vi kommer inte att inskränka rättigheterna du har enligt denna dataskyddsbeskrivning eller gällande dataskyddslagar i Finland och inom EU. I fall avsevärda förändringar i behandlingen av personuppgifter görs meddelar vi detta på ett tydligt sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Besök gärna denna sida för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Vid större ändringar meddelar vi detta åt dig på vår hemsida, per e-post och eller Facebook.

10. Vid frågor

Om du har frågor eller synpunkter om vår dataskyddsbeskrivning är du välkommen att vända dig till  vår kundtjänst. Du kan skicka e-post till dataprotection@iwebben.fi eller skicka brev till adressen Webbhotell iWebben, Bredhällsvägen 249 A, 66220 Bergö.

Du kan också lämna klagomål eller kontakta dataskyddsmyndigheten i något av de länder där vi erbjuder dig våra produkter eller tjänster.