iWebben logo

Webbhotell iWebben

Vad är ett webbhotell?

Webbhotell är den fysiska platsen på en server där din hemsida och din e-post finns lagrad och som kan nås från Internet. Ditt abonnemang i ett webbhotell kan du se som ett rum, ett webbrum, som har en egen unik adress, dvs. ditt domännamn. Domännamnet är den användarvänliga adressen till din hemsida och din e-post.