iWebben logo

Webbhotell iWebben

Koppla kontot till en iPhone

Klicka på Inställningar #

Klicka på ikonen Inställningar i din hemskärm.

Välj E-post #

I Inställningar väljer du E-post

Välj Konton #

Klicka på valet Konton.

 

Välj Lägg till konto #

Under valet E-post klickar du på valet Lägg till konto.

Välj Annat #

I listan på kontotyper väljer du Annat.

Välj Lägg till e-postkonto #

Välj valet Lägg till e-postkonto under rubriken E-POST

Ange uppgifter för nytt konto #

Ange ditt namn i rutan Namn, fullständiga e-postadressen i rutan E-post, lösenordet i rutan Lösenord samt en valfri beskrivning över ditt konto i rutan Beskrivning. Det är rekommenderat att ha en bra beskrivning över kontot ifall du kommer att använda flera konton i ditt e-postprogram, så du vet skillnad på dem. Klicka sedan på länken Nästa i högra hörnet.

Ange uppgifter för inkommande och utgående e-post #

I detta steg ställer du in värden för inkommande och utgående e-post.

Under SERVER FÖR INKOMMANDE E-POST anger du som Värdnamn mail.iwebben.fi (eller ditt eget domännamn mail.[dittdomän], i rutan Användarnamn anger du din fullständiga e-postadress och i rutan Lösenord lösenordet för ditt konto.

Under SERVER FÖR UTGÅENDE E-POST anger du samma uppgifter som för inkommande e-post. Du MÅSTE ange dessa uppgifter, annars fungerar det inte att skicka e-post från ditt e-postprogram.

Obs! Dessa uppgifter är viktiga, se till att du har angett din e-postadress, lösenord samt värdnamn korrekt. Se också till att du har angett dessa uppgifter även för utgående e-post.

Klicka sedan på länken Nästa i högra övre hörnet.
Guiden kommer nu att verifiera att ditt konto är korrekt uppställt, om något är inkorrekt visas ett meddelande om detta.

Val av tjänster i telefonen #

I sista steget får du välja vilka tjänster till din telefon du vill använda för kontot du har kopplat upp, förvalt är nu E-post och du kan också välja att aktivera Anteckningar om du så önskar så kan du använda anteckningar unikt enbart till e-postkontot.

Klicka slutligen på Spara i övre högra hörnet.
Kontot är nu tillagt och kan användas via E-post appen i telefonen.