iWebben logo

Webbhotell iWebben

Vilka typer av webbplatser kan jag göra med WordPress?

Tidigare var WordPress främst ett verktyg för att skapa en blogg, snarare än mer traditionella webbplatser. Så har dock inte varit fallet på länge. Nu, kan du skapa vilken typ av webbplats som helst med WordPress. WordPress har också ett stort antal tillägg och teman.

WordPress driver till exempel inte bara ett stort antal företags-webbplatser och bloggar, det är även det mest använda verktyget att skapa webbhandel med.

Med WordPress kan du skapa:

  • Webbplatser för företag
  • Webbhandel
  • Bloggar
  • Portfolio
  • Forum
  • Sociala nätverk
  • Webbplats för medlemskap
  • … och i stort sett allt annat du kan hitta på

Vår egen hemsida iwebben.fi är gjord med WordPress.