Logo

Webbhotell iWebben

Använda nationella tecken i domännamn

FI- och AX-domännamn kan innehålla bokstäver som avviker från det latinska alfabetet. Sådana bokstäver, eller nationella tecken, är t.ex. å, ä och ö. Största delen av programmen konverterar tecknen till ett sådant format som namnserversystemet förstår. Alla program och tangentbord stöder dock inte de nationella tecknen. Det rekommenderas därför att domännamn med nationella tecken inte används som primära domännamn.

Internets namnserversystem kan endast hantera bokstäverna i det traditionella latinska alfabetet (a-z). Genom att konvertera de nationella tecknen i domännamn kan namnservrarna förstå dem.

De program, webbläsare och e-postprogram som stöder nationella domännamn konverterar automatiskt namnet från klartext till ett format som namnserversystemen kan hantera.

Det rekommenderas dock att domännamn med nationella tecken inte används som primära domännamn på grund av de tekniska begränsningarna.

Tillåtna tecken i domännamn

Tillåtna tecken i domännamnTillåtna tecken i ett fi-domännamn är bokstäverna a–z, siffrorna 0–9, bindestreck-minus samt följande nationella tecken:

Ett fi-domännamn får inte börja eller sluta med ett bindestreck-minus. Ett domännamn inte får börja med tecknen xn--. ACE-format (ASCII Compatible Encoding) för ett domännamn som innehåller nationella tecken börjar alltid med tecknen xn--.

Rätten till domännamn som innehåller nationella tecken

Användare av ett fi-domännamn utan nationella tecken har inte rätt att enbart på grund av sitt existerande domännamn få motsvarande domännamn som innehåller nationella tecken (å, ä, ö). Även ett domännamn med nationella tecken beviljas den som först ansöker om det.

Domännamn både med och utan nationella tecken kan dock anses exakt motsvara ett skyddat namn eller varumärke som innehåller nationella tecken.

Således är både åäö.fi och aao.fi exakta motsvarigheter med det skyddade namnet eller märket ÅÄÖ. Namnet eller märket AAO motsvaras däremot endast av domännamnet aao.fi.

IDN-konverterare

Med hjälp av en IDN-konverterare kan du konvertera ett domännamn som är i klartext eller innehåller specialtecken till ett punycode-kodat format.

Ett domännamn konfigureras med namntjänsten alltid i punycode-format. Punycode-formatet till exempel för domännamnet viestintävirasto.fi är xn--viestintvirasto-7kb.fi.

Med hjälp av IDN-konverterare får du veta domännamnets punycode-format innan du ansöker om domännamnet.