WordPress-redigeraren är en helt ny publiceringsupplevelse. Du kan använda den för att skapa sidor och inlägg med rikligt med media och enkelt kontrollera deras utformning. I stället för att du ska behöva tänka på att justera och organisera text, citat och bilder, har varje element av ett inlägg eller en sida nu sitt eget block – och du kan fokusera på att bara skapa.

Flytta, redigera och anpassa varje block, och redigeraren kommer att visa visuella element så som de kommer att se ut på din faktiska webbplats. Detta sparar tid åt dig som du tidigare kanske behövde lägga på att förhandsgranska och dubbelkolla ditt innehåll innan du klickade på knappen Publicera.

Hur fungerar det?

Block

WordPress-redigeraren använder block för att förändra sättet som du skapar innehåll på: Den förvandlar ett enstaka dokument till en samling diskreta element med en struktur som är lätt att förstå och ändra.

Den nya redigeraren tillhandahåller en ny, enkel upplevelse för att skapa sidor och inlägg. Med block kan du snabbt lägga till och anpassa flera mediaelement och visuella element som tidigare krävde kortkoder, anpassad HTML-kod och inbäddningar.

Lägga till ett block

Det finns många blocktyper för dig att välja mellan, vilka du kommer att se organiserade efter kategori och senaste användning. Du kan redigera eller flytta varje block oberoende av de andra blocken, och vissa enskilda block har egna formateringsinställningar som ger dig ännu mer kontroll över utformning och funktioner.

Lägga till block

Det finns flera sätt att lägga till block på och välja vilken blocktyp du behöver.

  1. Klicka på  till vänster om ett tomt block.
  2. Klicka på  längst upp till höger i redigeraren.
  3. Tryck på Enter/Retur-tangenten i ett valt block för att skapa ett nytt block under det.
  4. Klicka på  högst upp i mitten på ett befintligt block för att lägga till ett block ovanför det.
  5. Klicka på de tre punkterna precis ovanför ett valt block och välj att lägga till ett block ovanför eller under det aktuella blocket.

Standardblocktypen är ett stycke — som du kommer att använda för vanlig text —  men du kan även välja en annan blocktyp med valfri  -knapp. Du kan också söka efter block genom att skriva ett snedstreck följt av blocknamnet — till exempel  /bild eller /rubrik.

Genväg till blocktyp

Du kan dra runt block genom att klicka på och hålla inne sexpunktsrutnätet nära det övre vänstra hörnet av varje block, eller använda uppåt- och nedåtpilarna för att stöta ett block ett steg i önskad riktning.

Flytta block

Konfigurera ett block

Varje block har sina egna inställningar. För att hitta dem, välj ett block: detta kommer att avslöja ett verktygsfält högst upp i blocket. Du kommer också att hitta ytterligare inställningar i sidofältet till höger i redigeraren.

Inställningarna högst upp i blocket inkluderar vanligtvis formateringsalternativ samt möjligheten att ändra blocktyp ([1] i skärmbilden nedan).

I redigerarens sidofält kan du växla mellan inställningar för det aktuella blocket ([2] i skärmbilden nedan) och inställningar för hela dokumentet ([3] i skärmbilden nedan).

I dokumentinställningarna kan du lägga till taggar och kategorier, välja en utvald bild, se och ändra status på ditt inlägg, med mera — dessa alternativ tillämpas på hela sidan eller inlägget.

Platser för block- och dokumentinställningar

Du kan klicka på kuggikonen högst upp till höger i redigeraren för att visa eller dölja kolumnen med inställningar ([4] i skärmbilden ovan).

Vad gör jag om jag vill ändra en blocktyp? Inga problem: du kan göra om varje block till en annan liknande eller relaterad blocktyp. Till exempel, ändra ett stycke till en rubrik, en lista eller ett citat.

Ändra och konfigurera block

Ta bort ett block

För att ta bort ett block, välj blocket och klicka på de tre punkterna direkt ovanför det. Bland inställningarna kommer du att se alternativet att ta bort blocket.

Ta bort ett block

När kommer WordPress-redigeraren att vara tillgänglig i min hemsida?

Den kommer att finnas tillgänlig efter att du har uppdaterat till version 5, önskar du ta i bruk den tidigare kan du installera den via tillägg och leta efter tillägget Gutenberg.

Finns det möjlighet att redigera inlägg och sidor direkt på webbplatsen med den nya redigeraren?

Nej. Den här redigeraren ersätter de befintliga inläggs- och sidredigerarna. Det är en representation av vad webbplatsbesökare ser på din webbplats förstasida. Layouten och den visuella upplevelsen ligger dock mycket närmare hur saker och ting ser ut på den offentliga sidan av din webbplats.

Hur kommer mitt befintliga innehåll att se ut?

Ditt befintliga innehåll ska se likadant ut som tidigare. Om du redigerar ett befintligt inlägg eller en befintlig sida i den nya redigeraren kommer allt innehåll att placeras i ett klassiskt block, som kommer att behandla det på samma sätt som den tidigare redigeraren gjorde.

Varför ser mitt innehåll inte likadant ut i redigeraren som på webbplatsen?

Det kan hända att du ser en viss skillnad mellan ditt innehåll i redigeraren och ditt innehåll på webbplatsen, vilken i huvudsak beror på sättet som ditt tema visar olika visuella element. Vissa teman kommer att inkludera stilar som hjälper redigeraren att se ut som din webbplats, andra kommer inte att göra det. Om ditt tema till exempel inkluderar ett sidofält kommer du inte att se det i redigeraren, vilket kan påverka bredden på ditt innehåll när det visas på din webbplats.

Varför är vissa inställningar tillgängliga på en av mina webbplatser, men inte på en annan?

Vissa blockinställningar — ”wide” eller ”full-width” — måste stödjas av ditt tema. Medan samma block kommer att finnas på olika webbplatser kan de specifika inställningarna som du kan tillämpa för blocken skilja sig åt baserat på ditt aktiva tema.

Kommer jag fortfarande att kunna använda den gamla redigeraren?

Du kommer att kunna använda den gamla redigeraren efter uppdatering till version 5 men du måste manuellt installera tillägget i så fall. Den har namnet Classic Editor och kan aktiveras efteråt ifall du föredrar den framöver den nya.

Fungerar kortkoder fortfarande?

Ja. Redigeraren kommer med ett kortkodsblock, som du kan använda för kortkoder precis som tidigare. I framtiden kommer många kortkoder att bli egna block.

Är den här redigeraren tillgänglig?

Målet med nya WordPress-redigeraren är att den ska vara lika tillgänglig som tidigare redigerare, om inte mer. WordPress utvecklingsteam vill att alla ska kunna använda den.  WordPress Accessibility Coding Standards uppger att ”All ny eller uppdaterad kod som släpps i WordPress måste överensstämma med WCAG 2.0-riktlinjerna på nivå AA.” Det här kommer inte att vara något undantag.

Måste jag använda ett särskilt tema för den nya redigeraren?

Nej. Den nya blockredigeraren kommer att fungera med alla teman. Det kanske dock bara kommer att vara vissa teman som stödjer specifika layoutfunktioner (som ”wide”- och ”full width”-innehåll).

 

Comments are closed.