Mail-inställningar som du behöver

E-postprogrammet försöker ofta ställa in automatiskt inställningarna åt dig då du ställer inte ett e-postkonto. Du behöver dock alltid använda manuella inställningar för att ställa in din e-postadress korrekt. Nedan följer vilka inställningar du behöver.

Inställningens namn     Inställning     Beskrivning
Fullständigt namn Välj det avsändarnamn som du vill ska visas i meddelanden som du skickar. Exempel: John Appleseed.
E-postadress E-postadressen för det här kontot, exempelvis appleseed@example.com.
Inställningar för servern för inkommande e-post
De här inställningarna används för att hämta meddelanden (ta emot e-post) från vår e-postserver.
Kontotyp IMAP eller POPVälj i första hand alltid IMAP då du läser meddelanden från flera enheter. POP lagrar inte meddelanden på våra servrar efter att du har läst dem.
Beskrivning Välj det namn som ska användas för ditt konto i ditt e-postprogram, till exempel Arbete, Skola eller Privat. 
Server för inkommande e-post (värdnamn) mail.iwebben.fiVärdnamnet för servern för inkommande e-post.
Användarnamn Din fullständiga e-postadress som användarnamn.
Lösenord Det e-postlösenord som du använder för att logga in på kontot med.
Port 993Det portnummer som används av servern för inkommande e-post. Vanliga portnummer för inkommande e-post är 143 (utan SSL) och 993 (med SSL) för IMAP-konton.
Autentisering LösenordVälj Lösenord
Använd SSL? Ja, SSLHar servern för inkommande e-post stöd för kryptering med SSL (Secure Sockets Layer) eller TLS (Transport Layer Security)? 
Inställningar för server för utgående e-post (SMTP)
De här inställningarna används för att sända meddelanden (skicka e-post) från vår e-postserver.
Server för utgående e-post (SMTP) mail.iwebben.fiVärdnamnet för servern för utgående e-post (SMTP), ange mail.iwebben.fi.
Port587 (TLS/STARTTLS)
465 (SSL)
Det portnummer som används av servern för utgående e-post. Vanliga portnummer för utgående e-post är 25 (utan SSL), 465 (med SSL) och 587 (med TLS/STARTTLS).
Använd kryptering? Ja
Har servern för utgående e-post stöd för SSL- eller TLS-kryptering?
Autentisering LösenordVälj Lösenord.
Inställningar för server för utgående e-post (SMTP) när du är ansluten till ett annat nätverk
Hämta dessa inställningar enbart om din e-postleverantör inte använder autentisering för utgående e-post.
Server för utgående e-post (SMTP) Värdnamnet för servern för utgående e-post, till exempel smtp.example.com. 
Port Det portnummer som används av servern för utgående e-post.
Använd SSL? Har servern för utgående e-post stöd för SSL- eller TLS-kryptering?
Autentisering Välj Lösenord, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen enligt e-postleverantörens anvisningar.

* IMAP (Internet Message Access Protocol) är det bästa alternativet om du läser e-posten från flera enheter, eftersom meddelandena lagras hos e-postleverantören tills du väljer att ta bort dem. Så länge som dina enheter kan ansluta till e-posttjänsten används samma postlåda på alla enheter. Om du använder POP (Post Office Protocol) på fler än en enhet, visas inte ändringar på alla enheter och nya meddelanden som levereras till en enhet levereras kanske inte till dina andra enheter.

Lämna ett meddelande

You must be logged in to post a comment.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.