Logo

Webbhotell iWebben

Flytta till Webbhotell iWebben

För att flytta din befintliga hemsida från ditt gamla webbhotell till oss beror på vad du skall flytta:

 • Jag vill flytta domännamn, dvs. byta registrator
  Be om överföringskod för registratorbyte av ditt nuvarande webbhotell och skicka koden åt oss.
  Är det ett .FI domännamn eller en .AX domännamn så flyttas den direkt då vi har fått din överföringskod.
  Är det någon annan ändelse än .FI eller .AX så behöver vi först göra en överföringsförfrågan och denna skall godkännas av ägaren (skickas till e-postadress kopplat till ägaren), när den har godkänts (genom att klicka på en länk i meddelandet du har fått) så förs domännamnet över till oss som registrator.
 • Jag vill inte flytta domännamnet, men nog hemsida och e-post
  Du ändrar då namnservrarna i din DNS hos nuvarande operatör för ditt domännamn till ns1.iwebben.fi och ns2.iwebben.fi, ändringen tar normalt några timmar förrän trafiken pekas om.
 • Jag vill inte flytta domännamnet, endast hemsida men håller kvar min e-post
  Vi ger dig ett IP nummer som du byter ut i din DNS hos nuvareande operatör för ditt domännamn, detta IP nummer skall finnas i en DNS-post med namnet A-record, med och och utan www.  Ändringen tar normalt några timmar förrän trafiken pekas om.
 • Flytta en hemsida gjort med WordPress
  Innehållet i hemsidan kan du skicka till oss genom att packa ner innehållet som ett zip-paket i ditt nuvarande webbhotell, de flesta kontrollpaneler i ett webbhotell har dylik funktion. Filerna för WordPress finns oftast i en mapp namngivet enligt http, https, web, eller httpdocs. Då du har hittat en mapp som innehåller flera .php-filer och en av dem är wp-config.php så har du korrekt mapp.
  Du borde också komma åt dessa filer via en FTP-anslutning, du kan då använda gratis FTP-klienter, t.ex. FileZilla.
  Eftersom denna zip-fil kan bli rätt stor så rekommenderar vi att du skickar zip-filen med WeTransfer, skicka till support@iwebben.fi.
 • Flytta databas som tillhör hemsidan
  Om det är en WordPress sida som skall flyttas så har den också en databas, en MySQL-databas. De flesta kontrollpaneler för webbhotell har en funktion där du kommer åt databasen och kan spara den lokalt i din egen dator. Skicka även denna till oss via med WeTransfer, skicka till support@iwebben.fi.
 • Flytta över eventuella befintliga e-postadresser
  Om du har e-postadresser som skall flyttas över behöver du känna till kontonamn+lösenord och e-postserver + port för att läsa e-post från ditt nuvarande webbhotell, samma inställningar som du använder i ditt e-postprogram. Du får sedan av oss nya inställningar som du använder i ditt e-postprogram.
  Finns din e-post däremot hos någon annan operatör än ditt nuvarande webbhotell så behöver du dock inte utföra denna process, då tar vi i bruk samma MX-post i vår DNS som du nu använder och e-posten fungerar som tidigare även efter av vi har flyttat över domännamnet.
 • Att flytta hemsidan, databas och e-post är för krånligt, jag vill  att Webbhotell iWebben hjälper mig
  Inga problem, om du har inloggningsuppgifter till din nuvarande kontrollpanel eller inloggning till ftp och MySQL så gör vi detta arbete utan kostnad.
  Du bör också ge oss uppgifterna om dina e-postadresser, vi läser naturligtvis inte dina meddelanden och du kan ändra på dina lösenord för adresserna efter att flyttningen är utförd.