Logo

Webbhotell iWebben

Kan jag flytta mitt domännamn, dvs. byta registrator?

Javisst! När du har köpt ett abonnemang med Webbhotell iWebben är processen att överföra ditt domännamn enkelt.
Skicka ”överföringskod för registratorbyte” för domännamnet till oss så kan vi bli dess nya registrator och koppla det till ditt abonnemang.
Du kan också ange ”överföringskod för registratorbyte” i samband med då du beställer ett abonnemang.

Överföringskoden för ditt domännamn får du från din nuvarande registrator.