Logo

Webbhotell iWebben

VILLKOR

Avtalsvillkor för köpta tjänster

Vårt och ditt ansvar vid avtal av beställning av tjänster

1. Avtalsparter

Parter för detta avtal är tjänstens leverantör (Webbhotell iWebben) samt tjänstens användare (senare kund).

2. Avtalets mål

Avtalets mål är till kunden givna nätverkstjänster av Webbhotell iWebben. Kunden binder sig att använda av Webbhotell iWebben utgivna tjänster enligt i detta avtal angivna villkor.

3. Webbhotell iWebbens ansvar

Webbhotell iWebben ger vid beställningen användarnmamn och lösenord, som kunden kan använda för att logga in med och använda beställda tjänster. Tjänster som kunden har beställt aktiveras och all information som behövs för dessa ges till kunden när Webbhotell iWebben kan bekräfta att till tjänsten levererad räkning har blivit betald.

Webbhotell iWebbens ersättningskyldighet pga störningar eller av Webbhotell iWebben egna händelser orsakade avbrott för kundens tjänster uppgår till högst två månaders abonnemangsavgift. Tillfälliga och korta avbrott pga service, oväntade fel i tjänsterna och inkomstbortfall för kunden pga dessa ersätts inte av Webbhotell iWebben. Ersättningskrav av Webbhotell iWebben måste göras inom en månad efter att felet har noterats eller då det borde ha noterats av kunden.

Webbhotell iWebben ansvarar inte för kundens information samt funktion av dessa i webbhotellet.

Webbhotell iWebben ansvarar inte för problem eller dataintrång till kundens egna datasystem eller för kundens egna besökares datasystem.

Webbhotell iWebben ansvarar inte för problem eller skador orsakade av virus eller tredje parter för kundens information och egna datasystem.

Webbhotell iWebben har rätt att göra säkerhetskopior av filer som finns hos Webbhotell iWebben servrar.

Webbhotell iWebben är skyldig av informera via e-post eller på hemsidan www.iWebben.fi eller på facebook-sidan www.facebook.com/iwebben till tjänsten kommande ändringar eller till tjänsten tillhörande prisändringar.

 

4. Kundens ansvar

Vid beställningen ges till kunden ett personligt användarnamn och lösenord, som kunden kan använda för köpta tjänster i webbhotellet. Kunden är ansvarig över användning av sitt användarnamn och lösenord både för direkta och indirekta händelser. Kunden ansvarar att givet användarnamn och lösenord inte ges till utomstående personer.

Avtalet/Abonnemanget kan inte delas mellan flera personer, företag eller föreningar.

Kunden är skyldig att fullt ersätta alla skador gjorda med givet användarnamn till Webbhotell iWebben eller tredje parter.

Kunden har inte rätt att vidarebefodra eller sälja tjänster köpta av Webbhotell iWebben till tredje parter utan avtal med Webbhotell iWebben.

Kunden använder nättjänsterna på eget ansvar och ansvarar själv för sin e-post och filernas datasäkerhet samt säkerhetskopior.

Kunden ansvarar för datainnehållet i sina tjänster och binder sig att följa finsk lag vad gäller datainnehåll. Datainnehåll som strider mot finsk lag får inte lagras eller användas i Webbhotell iWebben servrar. Webbhotell iWebben servrar eller tjänster får inte användas för att göra dataintrång eller försök till dataintrång till tredje parter eller till Webbhotell iWebben egna servrar. Kunden får inte heller använda IRC eller använda massutskick av e-postmeddelanden. Kunden får inte skapa eller länka i sina webbsidor olagliga, rasistiska, oetiska eller övrigt olagligt material.

Kunden får inte marknadsföra webbsidor eller material riktade till Webbhotell iWebben servrar som strider mot allmän lag.

Kunden ansvarar för eget använt material samt materialets användarrättigheter och eventuella ersättningar orsakade av dessa.

Kunden får inte orimligt belasta Webbhotell iWebben servrar genom att köra tunga applikationer eller felaktiga skript. Webbhotell iWebben reserverar sig att själv kunna avgöra vad som är rimlig belastning fall till fall. Webbhotell iWebben har rätt att avbryta kundens tjänst om kunden har orsakat orimlig belastning på servern.

Vid beställning av domännamn är det kunden som binder sig att följa allmänna föreskrifter av myndigheters samt övriga tjänsteleverantörers regler och paragrafer. Kunden ansvarar i sista hand för sitt eget domännamn och användning av denna. Vid avslutning av kundrelation mellan kund och Webbhotell iWebben är det kunden som ansvarar för sitt domännamn.

 

5. Kostnader

Kunden betalar avgifter för köpta tjänster enligt aktuell prislista. Betalningsperiod har kunden angivit vid beställning eller på beställningsformuläret. Betalning sker i förväg. Kundrelation och tjänsternas fakturering påbörjas när räkningen vid första beställningen har blivit betald och detta har bekräftats av Webbhotell iWebben.

Kunden skall betala köpta tjänster före förfallodagen angivet på skickade räkningar. Om en betalning blir försenad har Webbhotell iWebben rätt att kräva lagstadgad förseningsränta på alla tjänster förutom webbrum i Webbhotell iWebben.

Om kunden inte har betalat sin räkning 3 veckor efter förfallodag har Webbhotell iWebben rätt att ta bort kundens information från servern samt stänga kundens tjänster. Efter att tjänsten är stängd på servern kan lagrad information inte mera återställas.

Om kunden inte betalar räkning för domännamnens förnyelse i god tid eller före den går ut, har inte Webbhotell iWebben skyldighet att förnya kundens domännamn.

Webbhotell iWebben har rätt att ändra tjänsternas priser samt pristabeller. Ändringar kan göras i nya beställningar, nuvarande beställningar eller samtliga. Prisändringar tags i bruk direkt och nya priser används från och med kundens nästa betalningsperiod. Prisändringar meddelas till kunden via Webbhotell iWebben webbsidor, Facebook och Twitter. Vid prisökningar har kunden möjlighet att avbryta tjänsten.6. I kraft

Avtalets startdatum är det samma som tjänstens aktiveringsdatum. Kunden ser tjänstens aktiveringsdag på fakturan. Avtalet är i kraft enligt faktueringsperiodens längd. Om kunden inte önskar fortsätta avtalet skall kunden göra en uppsägning minst två veckor före nästa fakureringsperiod börjar. Avtalet förnyas med nya faktureringsperioden.

Parterna har rätt att abryta avtalet med omedelbar verkan, ifall någon part inte följer avtalet och dess regler. Webbhotell iWebben har rätt att avbryta avtalet i synnerhet då kunden inte har betalat sina räkningar 21 dagar efter förfallodag eller när kunden belastar eller stör nätverkstjänster eller använder olagligt eller oetiskt material på Webbhotell iWebben servrar.

 

7. Förlytta avtalet

Kunden har inte rätt att flytta avtalet till en tredje part utan lov av Webbhotell iWebben.

Webbhotell iWebben har rätt att flytta sålda tjänster till en tredje part.