iWebben logo

Webbhotell iWebben

Kan jag flytta mitt domännamn till iWebben?

Ja, när du väl har köpt ett abonnemang med Webbhotell iWebben är processen att överföra ditt domännamn enkelt.
Skicka överföringskoden för ditt domännamn till oss så kan vi bli dess nya registrator och koppla domännamnet till ditt abonnemang. Du kan också ange överföringskoden i samband med då du beställer ett abonnemang.

Överföringskod för ditt domännamn får du från din nuvarande registrator.