iWebben logo

Webbhotell iWebben

Koppla e-postkonto till gmail

Här beskrivs hur du kan koppla ditt e-postkonto till din gmail så att du endast använder gmail för att både läsa och skicka e-post med ditt konto. Före du kopplar upp kontot bör du känna till din fullständiga e-postadress och lösenordet som den använder.

 1. Logga in till Gmail och klicka där på Inställningar och Visa alla inställningar
 2. Gå till Konton och import
 3. Klicka på Lägga till ett e-postkonto under rubriken Kolla e-post från andra konton, en dialog visas
 4. Ange din e-postadress som du skall importera i rutan E-postadress och klicka på Nästa
 5. Välj Importera e-post från mitt andra konto (POP3) och klicka på Nästa
 6. Ange följande inställningar:
  – ange ditt användarnamn som är din fullständiga e-postadress (den du importerar från)
  – ange ditt lösenord
  – som server anger du: mail.dittdomännamn.tld, t.ex. ”mail.iwebben.fi”
  – som port anger du: 995
  – Kryssa för Använd allting en säker anslutning (SSL) när du hämtar e-post
  – Önskar du lämna kvar en kopia av meddelanden i din e-postserver i vårt webbhotell, kryssar du för Lämna en kopia av hämtade meddelanden på servern, grundvärdet är att nya meddelanden tas bort från servern när gmail väl har kopierat över dem.
 7. Klicka slutligen på Lägg till konto

 8. Om du vill skicka e-post med kontot prickar du för Ja, jag vill kunna skicka e-post med [dinadress], klicka sedan på Nästa
 9. Ange ditt namn
 10. Ta bort krysset för Behandla som ett alias, så du kan skicka med adressen som avsändare. Om du vill använda adressen som ett alias lämnar du den ikryssad.
 11. Klicka på Nästa steg
 12. Ange som server: mail.dittdomän.tld (te.x mail.iwebben.fi), som användarnamn anger du din fullständiga e-postadress (den du importerar från), som port anger du 587 och pricka även för Säker anslutning med TLS
 13. Klicka slutligen på Lägg till konto
Om verifieringen gick genom och du har angett alla uppgifter korrekt enligt stegen ovan har gmail skickat en bekräftelsekod till den e-postadress du önskar koppla till din gmail, klicka på länken i det meddelandet för att bekräfta begäran att koppla kontot till gmail, du också kopiera bekräftelsekoden i meddelandet och klistra in det i rutan Ange och verifiera bekräftelsekoden.
Då bekräftelsen är utförd är din e-postadress nu kopplad till gmail, du kan välja adressen som avsändare då du skickar e-post (om du har ställt in att skicka e-post med kontot i steg 8-13).