Logo

Webbhotell iWebben

Hur skaffar jag ett .FI domännamn?

Fi är den nationella toppdomänen för Finland och Traficom ansvarar för den. Den nationella lagstiftningen styr förmedlingen och användningen av fi-domännamn.

Toppdomänen fi är en del av internets hierarkiska struktur, där domännamnet är en adress till en viss tjänst på internet. Samma adress kan också ges i sifferformat (IP-adress), men ett domännamn, såsom iwebben.fi, är enklare att både komma ihåg och gissa.

Kontrollera om domännamn är ledigt

Använd domännamnssökningen för att se om domännamnet är ledigt för registrering. I söktjänsten kan du också kontrollera uppgifter om reserverade domännamn. Se också tips för domännamn som skulle passa dig.

Se till att domännamnet inte kränker någon annans skyddade namn eller varumärke

Ett fi-domännamn får inte kränka någon annans skyddade namn eller varumärke. Kontrollera i offentliga register att det ansökta domännamnet är lagenligt. Kontrollera också vilka tecken som ett domännamn får innehålla.

Registrera ditt domännamn hos oss

Vi är offentlig registrar och kan registrera domännamnet för dig.