iWebben logo

Webbhotell iWebben

Jag kan inte logga in

Detta kan bero på att e-postkontot är låst för tillfället, den blir upplåst automatiskt efter en stund.

Kontot blir låst om någon försöker komma åt kontot med fel lösenord, den blir då låst efter 30 misslyckade försök och kontot förblir låst 1h.

Om du har ändrat ditt lösenord är det viktigt att du kommer ihåg att uppdatera till nya lösenordet på alla de enheter du använder din e-postadress från.

Om du inte kommer åt kontot fastän du väntat över 1h, skickar du förfrågan till support@iwebben.fi så hjälper vi dig.