Logo

Webbhotell iWebben

Allmänna inställningar för e-post

Inställningar för inkommande e-post

Kontotyp: IMAP eller POP3
Server för inkommande e-post: mail.iwebben.fi eller mail.[dittdomän]
Användarnamn: Din fullständiga e-postadress
Lösenord: Det lösenord som har skapats för din e-postadress
Port: 993 (143 utan SSL)
Autentisering: Lösenord
Använd SSL: Ja

 

Inställningar för utgående e-post (SMTP)

Server för utgående e-post: mail.iwebben.fi eller mail.[dittdomän]
Port: 587TLS/STARTTLS används eller alternativt port: 465 om SSL används
Använd kryptering: Ja
Viktigt! utgående e-post måste autentiseras enligt:
Användarnamn: Din fullständiga e-postadress
Lösenord: Det lösenord som har skapats för din e-postadress