Logo

Webbhotell iWebben

Jag kan inte logga in till min e-postadress!

Detta kan bero på att ditt e-postkonto är låst för tillfället, den blir upplåst automatiskt efter en stund.

Kontot blir låst om någon försöker komma åt kontot med fel lösenord, den blir då låst efter ca. 30 misslyckade försök och kontot förblir då låst 1h, detta för att förhindra att någon gör en sk. bruteforce-försök för att komma åt ditt konto. 

Det kan också vara att det är du själv som har låst ut dig själv, t.ex. om du har ändrat ditt lösenord är det viktigt att du även kommer ihåg att ändra till det nya lösenordet på alla de enheter du använder din e-postadress med.

Om du inte kommer åt kontot fastän du väntat över 1h, vänligen skicka då en förfrågan till support@iwebben.fi så hjälper vi dig att låsa upp kontot, alternativt ge dig ett tillfälligt lösenord så du kommer åt din e-postadress igen.